ترازوی آزمایشگاهی

برای آغاز فرآیند انتخاب، دو نوع اصلی ترازوی آزمایشگاهی را در ذهن داشته باشید:

ترازوهای تحلیلی

ترازوی آزمایشگاهی تحلیلی نتیجه ی حداقل تا 4 رقم اعشار (به عنوان مثال 0.0001 گرم یا 0.1 میلی گرم) را نشان می دهد. قدرت نشان دادن نتایج به این صورت تحت اصطلاح قابلیت خوانا بودن قرائت ترازو قرار می گیرد (خوانا بودن در این جا به معنی نشان دادن دقیق تر وزن است). ترازوهای تحلیلی دارای قابلیت خوانا بودن قرائت بی نظیری هستند. ظرفیت آنها (حداکثر وزن) معمولا تا حداکثر 250 گرم است. متداول ترین ترازوهای تحلیلی نتایج را در قالب 4 یا 5 رقم اعشار نشان می دهند و برای وزن مواد خام، مواد شیمیایی آزمایشگاهی و دارو، اغلب به شکل پودر، مایع یا جامد، به کار گرفته می شوند. علاوه بر ترازو های تحلیلی، ریز ترازو ها نتایج را تا 6 رقم اعشار برای کاربرد هایی که نیاز به اندازه گیری های فوق العاده دقیقی دارند، نشان می دهند.

ترازوی دقیق

معمولا نتایج را از یک تا سه رقم اعشار نشان می دهند (0.001 گرم تا حداکثر 0.1 گرم)، یعنی خوانا بودن قرائت آنها در مقایسه با ترازوهای تحلیلی کمتر است. با این وجود، ترازوهای دقیق ظرفیت های بالاتری را تا حداکثر چند کیلوگرم، می توانند تحمل کنند. بعضی از ترازوهای دقیق پرتابل و باتری خور هستند، در نتیجه برای فعالیت های میدانی یا کاربرد های مشابه یک گزینه ی قابل انعطاف به شمار می روند. ترازو های دقیق پرتابل گاهی اوقات ارزان تر هستند، با خوانا بودن قرائت یک یا دو رقم اعشار

انتخاب ترازوی آزمایشگاهی مناسب

به منظور محدود کردن بیشتر گزینه ها، موارد زیر را دنبال کنید و به گزینه ای برسید که با پیش نیازهای کلی شما بهتر مطابقت دارد.

1- خوانا بودن قرائت ترازوی آزمایشگاهی خود را بدانید.

میزان دقتی که اندازه گیری شما باید ثبت کند را در نظر بگیرید و ترازوی را خریداری کنید که نتایج را بر همان اساس با مقدار رقم اعشار مناسب نشان دهد. ابزاری را انتخاب کنید که نتایج بهتری در اختیار شما قرار دهد. اگر نیاز به کسب نتایجی با دقت 0.01 یا 0.005 گرم است، یک ترازوی با دقت 4 رقم اعشار را انتخاب کنید. شروع انتخاب های شما با دقتی که نیاز دارید باشد، سپس ترازویی را خریداری کنید که دارای قابلیت خوانا بودن قرائت بهتر است تا خود را محدود نکرده باشید.

2- نگاه به ظرفیت یا حداکثر وزن مجاز بیاندازید.

نوع ظرف اندازه گیری که استفاده خواهید کرد و نوع موادی که اندازه گیری باید شوند را در نظر بگیرید. اگر به طور منظم اندازه گیری های شما 50 گرم است، باید بر ترازو هایی با ظرفیت 100 گرم تمرکز کنید. طبق یک اصل کلی، باید به منظور جلوگیری از بیش از حد بارگذاری بر روی ترازو میزان توزین شما در وسط محدوده ی ظرفیت ترازو قرار گیرد.

3- بودجه خود را بررسی کنید.

قابلیت مهمی، نظیر میزان خوانا بودن قرائت ممکن است نوع ترازوی انتخابی شما را مشخص کند، ولی بعضی از گزینه ها در دسته داشتن آن ها خوب است قرار می گیرند اگر به شکل بارزی در زمان صرفه جویی نکنند. کیت اندازه گیری چگالی و گرانش خاص میتوان 20 تا 30 درصد هزینه های ترازوی شما را افزایش دهد. این هزینه ممکن است برای تولید کننده ها یا سایر افراد متخصصی که به صورت پیوسته از این اندازه گیری استفاده می کنند، مهم باشد. برای کاربرد های ساده آزمایشگاهی، این نوع هزینه ممکن است نیازی نباشد.

Leave A Comment