تجهیزات آزمایشگاه سیمان

تجهیزات آزمایشگاه سیمان

مسلما از اسم تیتر مشخص است که با دستگاه هایی کار داریم که جهت تست سیمان طبق معیار های تعریف شده هستند. تمام تجهیزات آزمایشگاه سیمان همگی در همین راستا هستند تا طبق معیار های تعریف شده ارزیابی هایی نسبت به سیمان مربوطه داشته باشند. این معیرا های همگی از خواص سیمان در شرایط مختلف است. آزمایش های خواص سیمان به دو دسته فیزیک و شیمیایی تقسیم میشود همانطور که از اسمشان پیداست این دسته از آرمایش ها به عنوان مثال آزمایش های شیمیایی در خصوص میزان و مقادیر ترکیب های دیگر در سیمان است و آزمایش های فیزیکی در خصوص میزان مقاومت و رفتار و واکنش سیمان خشک شده در شرایط های مختلف است. اگر بخواهیم به طور کامل و جامع در خصوص این مورد گفته باشیم ، تمام آزمایش های شیمیایی و فیزیک در سیمان ، همگی در راتسای سنجش میزان استحکام و مقاومت آن در شرایط تعریف شده است.

سیمان از خاصیت های چسبندگی بالایی برخوردار است که برای چسباندن اجسام در سطوخ مختلف از آن اسفتاده زیادی می شود. به عنوان مثال چسباندن کاشی و ها و سرامیک ها به دیوار و یا در زمین به یک دیگر. و یا در شرابط دیگری از سیمان برای ترکیب آن در مخلوط و خمیر بتن نیز استفاده زیادی می شود. از این رو از خود ترکیب بتن برای چسباندن انواع اقسام اجسام بزرگتر و خاص در در شرایط خاص تری استفاده می شود. اما به طور کل انواع تجهیزات آزمایشکاه سیمان برای ما مهم است تا با آن ها آشنا شویم و همینطور که اینکه برخی از آزمایشات مربوطه را بشناسیم. این مقاله جامع را در خصوص تجهیزات آزمایشگاه سیمان را از دست ندهید.

ارزیابی های مختلف توسط تجهیزات آزمایشگاه سیمان

  • آزمایش نرمی سیمان
  • آزمایش تعیین غلظت نرمان
  • آزمایش انباساط سیمان

این سه آزمایش از دسته آزمایش های تیت و عنوان هستند که به روش های و در مراحل زیادی انجام می شوند. این آزمایش های به ترتیب برای این کار هستند تا بتوانند میزان هیدراتاسیون بین دانه های جهت سخت و مقاوم شدن سریعتر ، سپس آزمایش بعدی جهت این است تا مدت زمان بین سخت شدن اولیه و ثانویه را محاسبه کنند و تغییراتی در آن ایجاد کنند. زیرا در این نرحله دما بسیار تاثیر گذار است و در حینی که سیمان خمیری است ، رفته رفته برا سخت شدن افزایش ما خواهد داشت و درنتیجه مدت زمان گیرش نیز نسبت به تغییرات دما متغیر خواهد بود. مرحله بعدی از آزمایش ها برای این است تا بتوان توسط روش اتوکلاو میزان انبساط و میزان افزایش حجم توسط مقادیر درون سیمان در محل مورد نظر چه مقدار ، رد چه مدت زمان و به چه شکل بوده تا تمام نتایج را برای یک بررسی کلی از نوع سیمان ساخته شده ارائه دهد و بتوان توسط آن ها یک سیمان خوب و مرغوبی تولید ، عرضه و استفاده شود. حال لازم است تا با برخی از دستگاه های هر یک از این مراحل آشنا شد تا با تجهیزات آزمایشگاه سیمان بهتر خوش و بش کرد.

ویکات سیمان در تجهیزات آزمایشگاه سیمان :

این وسیله در جهت این است که میزان غلظت در ترکیب خمیری سیمان تخمین بزند. این تخمین جهت مدت زمان گیرش اولیه و نهایی در حالت نرمال و استاندارد است که همگی در سیمان هیدرولیکی ، میزان آب در آن ترکیب تخمین و حدس زده می شود. به کمک دستگاه ویکات می توان میزان غلظت آب در ترکیب مورد نظر تخمین زد.

دستگاه اتوکلاو در تجهیزات آزمایشگاه سیمان :

همانطور که می توان حدس زد این وسیله در خصوص این است تا میزان انبساط مربوطه تخمین زده شود. از آنجایی که سیمان های سالم سیمان هایی است که در حین و و یا بعد گیرش ، کمترین میزان انبساط را داشته باشند ، باید در نظر داشت که در هر صورتی احتمال گسیختگی در سیمان منجد شدهوجود دارد. حال باید در این انباسط میزان آزاد شدن آهک های آزاد ، اکسید منیزیم و سولفات کلسیم کاهش داد تا با یکدیگر این مقادری واکنش کمتری داشته باشند و در طول فرآیند کلی این انجماد و گیرش سیمان به خود از انبساطی کمتر مواجه شد.

دستگاه بلین در تجهیزات آزمایشگاه سیمان :

از آنجایی که گفته شد نرمی سیمان بسیار مهم است تا میزان هیدراتاسیون در آن کاهش یابد و ذرات بخوبی جابا شوند تا یک ترکیب نرم و داشته باشیم ، باید آزمایش های مهمی را در این راستا نیز انجام داد تا سیمان هایی با سالمی و کیفیت بیشتری به دستمان برسد. همانطور که گفته شد کاهش هیدراتاسیون برابر است با سخت و مقاوم شدن سریعتر سیمان. اندازه دانه های سیمان در میزان نرمی و چسبندگی مقاوم و سریع آن تاثیر بسیار زیاید دارد و هر قدر ذرات ریز تر باشند به این موضوع کمکی بسیار می شود. وظیفه این دستگاه تخمین میزان انداهز ذرات سیمان در کل آن ترکیب است.

محفظه خمشی ملات در تجهیزات آزمایشگاه سیمان :

این دستگاه برای تخمین و عیین میزان مقاومت سیمان در شرایط مختلفی ، اعم از نیرو های خمشی اتس تا بتواند تا بتواند طبق استاندارد های ASTM و C348 اطلاعات کامل و جامعی نسبت به آن آزمایش ها به ما بدهد. این آزمایش ها همگی بعد از دیده شدن نتایج تحلیل ، و ترکیب جدیدی را برای دیدن رفتار های بهتر ایجاد می کنند.

Leave A Comment