تجهیزات آزمایشگاه خاک

تجهیزات آزمایشگاه خاک

امروزه نسبت به گذشته خواص فیزیک و مکانیکی خاک نه تنها برای سازنده ها مهم شده ، بلکه متخصصان ژئوتکنیک نیز بسیار در این حوزه فعالیت دارند. درواقع متخصصان ژئوتکنیک هستند که به مهندسان ساخت و ساز الگو و مکان ساخت را مشخص می کنند. به دلیل متفاوت خواص هر نقطه نسبت به جای دیگر ، تاثیرات فرسایش و حتی نوع خاک نیز باعث شده تا ساخت و ساز در هر نقطه خوب نباشد. از این جهت باید نقاطی را انتخاب کرد که طبق خواص مکانیکی استوار باشد تا بتوان سازه ای در آن جا بنا و یا فعالیتی مهم را به ثمر رساند. همین باعث شده است تا معیار های کنترل های یفی زیادی برای این موضوع ب وجود آیند که همگی به لطف تجربه و قوانین و فیزیک ، شیمی و علم زمین شناسی بوده است. حال باید متخصصات به وسیله تجهیزات آزمایشگاه خاک بتوانند تا لایه های خاک را شناسایی و رفتار ر لایه نسبت به یک دیگر و پوسته زمین و همینطور در نقاط مختلف را تحلیل کنند. در خصوص این موضوع ما بخ ضی را آماده کرده ایم تا هم به انواع تجهیزات آزمایشگاه خاک اشاره ای داشته باشیم و هم توانسته باشیم مواردی که متخصصان ژئوتکنیک با آن سر و کار دارند را بررسی کنیم.

با تجهیزات آزمایشگاه خاک دقیقا چه می کنند؟

تعیین عمل در فواصل و بستر ها متفاوت سنگی
شناسایی و تعیین عمق آب های زیر زمینی
نمونه گیری از خاک برای تست خواص شیمیایی
تعیین لایه های زمین نسبت به فواصل
نمونه گیری هایکلی از لایه ها مختلف
آزمایش های هیدرومتری نسبت به منحنی دانه های خاک
تست و ارزیابی تحکیم خاک
تست و ارزیابی باربری و توان کالیفرنیا خاک
تست و ارزیابی میزان مقاومت های برشی ، خمشی ، کششی و …
تعیین پارامتر های دقیق برای هر نوع خاک و نقاط متفاوت
تعیین و شناسایی فواصل و حد روانی (خمیری در لایه های زیرین
آزمایش و ارزیابی های حجمی تراکمی ریزدانه ها
و سایر تست های فیزیکی ، مکانیکی ، شیمیایی و …
به طور کلی معیار های و فعالیت های زیادی هستند که بوسیله تجهیزات آزمایشگاه خاک صورت می گیرد. اما لازم به ذکر است تا بایستی به تعدادی از همین تجهیزات پرداخته تا با آن ها و نحوه کاربرد آن ها نیز آشنا شوید. پس با ما همراه باشید.

انواع تجهیزات آزمایشگاه خاک

دستگاه کاساگراند در تجهیزات آزمایشگاه خاک :

از این دستگاه در نواحی مختلفی برای شناسایی و تعیین حد روانی فواصل و لایه های خاک اسفاده می شود. این دستگاه با سنجش و در نظر داشتن میزان و مقدار آب و ترکیب خاک با انواع مواد و رطوبت های خاص و همچنین تغییر شکل دادن خود آن ، سنجش می کند تا بتواند حد فواصل و حد روانی لایه های خام و ناحیه مورد نظر را شناسایی و تخمین بزند. لامز به ذکر است که ضخامت لایه های آب در کنار دانه های خامک در این موضوع بسیار مهم بوده و حتما بایستی برای دقیق پیشرفتن موضوع از دستگاه کاساگراند استفاده شود.

دستگاه ارزش ماسه ای در تجهیزات آزمایشگاه خاک :

این وسیله در سدد این است تا بتواند میزان مواد و مصالحی که از مقدار مشخصی ماسه بدست می آید را محاسبه کند. در اصل در دانه های ماسه مواد آلی موجود است که با استنخراج آن ها می توان از آن ها در موارد و مکان های زیاید استفاده کرد. به عنوان مثال برای استفاده در بتن سازی و راه سازی و حتی عملیات های زهکشی و آسفالت کشی در نقاط بسیار زیاد و … کاربرد فراوان دارد. این دستگاه شامل سیستم و الک های داخلی است که می تواند دسته بندی های خاصی را نسبت به قطر و ذخامت های تعریف شده جدا سازی و تخمین خود را انجام دهد.

دستگاه CBR در تجهیزات آزمایشگاه خاک :

این دستگاه که یکی از قدیمی ترین ابزار ها می باشد. در راستیا محاسبه میزان تحمل و توانایی بار خاک است. این آزمایش یک مقاومت نسبی را در سطح خاک ایجاد می کند تا مناسب بودن آن برای راه سازی مشخص شود. میزان باربری خاک بستر کل لایه های آن نیز مهم هتسند و و موارید چون زیر اساس و اساس در این موضوع نه تنها دخیل ، بلکه همگی با هم محاسبه می شود.

دستکاه شیکر در تجهیزات آزمایشگاه خاک:

این دستگاه کاربرد این را دارد تا بتواند ریزدانه های مصالحی را از خاک جدا کند. به دلیل خوب هم خوردن در این دستگاه ، که به صورت همزمان افقی و عودی انجام می شود ، ریز دانه ها در سطح ریز و درشتی های زیادی جدا می شود.

دستگاه تک محوری در تجهیزات آزمایشگاه خاک :

این دستگاه در راستای این است تا بتواند نوع خاصی از خاک ، خاک های چسبنده نام دارد ، تست مقاومت را قبل از عمل زهکشی محاسبه کند. بیشترین نوع خاک ها در این آزمایش خاک های رس و سیماتته است. در این روش یک مقداری خاصی از خاک تحت فشار و نیرو رار میگرد تا میزان کسیختگی پیش رود. این عملیات بر روی یک محور توسط رینگی انجام می شود که فشار های محوری زیادی را با خود به سطح مورد نظر وارد می کند تا رفتار های ناشی از نیرو مورد نظر ثبت و در نتیجه برای مضوع مورد نظر تحلیل شود.

Leave A Comment