تجهیزات آزمایشگاه قیر و آسفالت

تجهیزات آزمایشگاه قیر و آسفالت

تجهیزات آزمایشگاه قیر و آسفالت از آنجایی که معلوم است و در اسمش پیداست ، جهت سنجش و ارزیابی کنترل کیفی قیر و آسفلات مسیر های مختلف است. آسفالت شامل ترکیبی از سنگدانه های بسیار ریز است که با مقداری زیادی از قیر نیز ترکیب شده و باع شده تا این دانه های سنگ به یک دیگر بچسبند و سطحی صاف و یک دست پس از سخت شدن تحویل دهد. کل ترکیب آسفالت تا حدود 90 درصد آن را سنگریزه تشکیل داده است و مابقی از قیر است. این قیری که در آن ترکیب شده است به خاطر داشتن خواص دمایی ، فیزیکی و نفوذناپذیری ، در این پروسه بسیار مهم بوده و باعث شده نقش های زیادی خارج از خود آسفالت کردن نیز داشته باشد.

خواص دمایی قیر که در بین مصالح سنگی کل آسفالت ترکیب می شود به این شکل است که وقتی دمای آن پایین آید باعث می شود تا سفت ، سخت تر و نفوذ ناپذیر تر شود و یک سطح صافی را برای فعالیت ها مخصوص ایجاد کند. حال با افزایش دما در آن باعث می شود تا قیر موجود در آسفالت نرم شده و حالت چسبندگی به خود بگیرد. این موضوع باعث شده دمای و نقطه جوش قیر که بالا بوده ، یک مزیت در آسفالت کردن باشد. همینطور از قیر در مواد های اصلی ایزوگام بام خانه ها نیز برای آب بندی و عایق بندی نیز استفاده می شود. به دلیل هیدروکربن های زیاد و موجود در آن ماده ، باعث شده تا دمای جوش آن بالا بوده و باعث شود یک سطح محکم و مستحکمی را برای سطح مورد نظر داشته باشد و تا از این رو خواص عایق بندی و نفوذناپذیری نسبت به آب و سایر مواد ها نیز داشته باشد. در ادامه به خود اینکه تجهیزات آزمایشگاه قیر و آسفالت چه هستند واهیم پرداخت ، پس با ما همراه باشید.

تجهیزات آزمایشگاه قیر و آسفالت دقیقا چه هستند؟

هماطور که گفته شد دستگاه و تجهیزاتی که در راستای سنجش و ارزیابی میزان استحکام و مقاومت قیر و آسفالت باشد ، همان تجهیزات آزمایشگاه قیر و آسفالت هتسند. همینطور لازم به ذکر است که بدانید این ارزیابی به دو عامل دما و مدت زمان خشک و سفت شدن قیر و کل آسفالت بستگی دارد. در ادامه تجهیزات و آزمایشه هایی که مربوطه به تست و کنترل کیفی این ماده هستند را به شما معرفی خواهیم کرد.

 • تعیین و مشخص کردن میزان قیر در مخلوط آسفالت
 • فشار کششی غیر مستقیم آسفالت
 • شناسایی افت وزنی قیر
 • تعیین و اندازه گیری وارفتگی (مقاومت های فشاری و روانی)
 • تست میزان نفوذ پذیری به قیر
 • تست قابلیت فرم پذیری آسفالت
 • آزمایش نقطه یابی آسفالت
 • آزمایش نقطه نرمی آسفالت
 • تست تعیین ویسکوزیه قیر
 • تست تعیین افت وزنی
  هر یک از این کنترل وضعیت کیفی ها نیاز به تجهیزاتی دارند و هماطور که گفته شد این موارد تجهیزات آزمایشگاه قیر و آسفالت نام دارند. این دستگاه نام هایی اعم از فریم its ، چگالی سنج قیر ، حمام آسفالت ، جک مارشال ، اون تین فیلم ، داکتیلیتی قیر ، دستگاه نرمی سنج قیر ، دستگاه ویسکوزیته قیر ، سینی قیر ، دستگاه درجه نفوذ قیر ، دستگاه شناسایی کننده درجه اشتعال قیر ، قالب مارشال و … دارند که در ادامه به تعدادی از این تجهیزات خواهیم پرداخت تا بتوانیم نسبت به این موضوع آشنا تر شویم.

معرفی تجهیزات آزمایشگاه قیر و آسفالت

داکتیلیت قیر در تجهیزات آزمایشگاه قیر و آسفالت :

این ابزار برای سنجش میزانی کش سانی و قابلیت شکل پذیری قیر در آسفالت استفاده می شود. این دستگاه در تجهیزات گقته شده به این شکل است که قیر مورد نظر را در یک نمونه و قالب براکت از دو سر سطح مورد نظر کشیده می شود. اما در سرعت و دمای معینی که طبق استاندارد ها تعیین می شود. این نمونه قیر تا نقطه و میزانی کش و طولانی می شود تا اینکه پاره شود. به میزانی که قیر به کش آمده تا لحظه قبل پارگی را ثبت و در آزمایشات خود استفاده می کنند.

جک مارشال در تجهیزات آزمایشگاه قیر و آسفالت :

آسفالت در گذر زمان تحت تاثیر نیرو های زیادی قرار می گیرد. از این رو نیرو های فشاری و روانی که تحت بار به آسفلات وارد شود باعث تغییر شکل و وا رفتن قطعات از یکدیگر می شوند. برای سنجش میزان مقاومت آسفالت در برابر این نوع فشار ها و نسبت به نوع مصالح در آن از جک مارشال استفاده می شود. مقاومت فشاری آسفالت عبارت است از مقدار حداکثر بار و نیرویی که به نمونه آسفالت ما وارد شود و بدون اینکه مشکلی برای آسفالت پیش آید. حال این مشکل می توان از ترک و شکستگی باشد تا وا رفتگی کل آسفالت.

فریم ITS در تجهیزات آزمایشگاه قیر و آسفالت :

این دستگاه برای سنجش فشار ها و نیرو های غیر مستقیمی است که به صورت کششی به آسفالت وارد می شود و باعث ظهور و ایجاد ترک و درز های ریز و درشت در آسفالت می شود. این دستگاه بیشتر در خصوص نمونه آسفالتی که زا سمت مارشال رسیده باشد را تست می کند و با در نظر داشتن تمام معیار های محوری ، باری ، فشاری و اندیکاتوری تست و ارزیابی خود را انجام میدهد.

سایر دستگاه های و تجهیزات آزمایشگاه قیر و آسفافت

اکسترکشن آسفالت در تجهیزات آزمایشگاه قیر و آسفالت :

این وسیله در خصوص این کار ساخته شده است تا قیر موجود در ترکیب ها و مخلوط های قیری استخراج کند. این دستگاه ارزیابی را در خصوص میزان قیر موجود در ترکیب ها انجام میدهد و باید حتما توسط حلال های مخصوص و مختص خود ترکیب انجام شود. به عنوان مثل میزان 1 الی 1.5 کیلو آسفالت نمونه را داخل این دستگاه ریخته و اقدام به افزودن حلال ها مورد نظر کرده و در آخر اقدام به چرخاندن اهرم به صورت دستی یا برقی می کنند. سپس قیر از آسفالت جدا شده و عمل توزیع انجام می شود.

اون تین فیلم در تجهیزات آزمایشگاه قیر و آسفالت :

این وسیله در تجهیزات آزمایشگاه قیر و آسفالت به این منظور است تا بواند از نمونه گیری لایه نازکی از قیر در شرایط خاص اریابی هایی را انجم دهند. این شرایط می توان میزان مقاومت و میزان تغییرات در برابر اختلافات و فرسایش ها دما و هوا باشد که به مرور زمان صورت میگیرد و این دستگاه در مدت زمان کوتاه تری و نمونه معیین این کار را انجام میدهد.

چکش تراکم مارشال در تجهیزات آزمایشگاه قیر و آسفالت :

این چکش در خصوص تهیه نمونه های آزمایشی است که خود آن می تواند به تنهایی نیز سنجش و ارزیابی را انجام دهد. این وسیله از یک پایه چوبی قسمت های میله ای فولاد و هادی و همچنین یک صفحه فولادی در آن به کار رفته که با رها شدن آن از ارتفاع معین و تعدادی رفعات تعریف شدن تمام ارزیابی ها انجام می شود.

حمام آسفالت در تجهیزات آزمایشگاه قیر و آسفالت :

معلوم است که این وسیله در خصوص تست های فرسایش خود آسفالت در تماس بلند مدت با آب و گرما است. این حمام از یک حوزچه از جنس استیل و ظروف آزمایشگاهی درون آن تشکیل شده که از آب پر شده اند و یا در صورت نیاز می توانند محلول و ترکیب های دیگری به آن اضافه کنند. در آخر در کل این پیکر دستگاه ، از یک سیستم گرمایشی همرفتی بکار رفته است تا بجای شعله ، کل گرما مورد نیاز را یک نواخت به حوزچه و ظروف برساند.

جالب ترین تجهیزات آزمایشگاه قیر و آسفالت را بشناسید!

دستگاه ویسکوزیته قیر در تجهیزات آزمایشگاه قیر و آسفالت :

تعیین ویسکوزیته محصولات نفتی اعم از قیر بسیار مهم بشمار آمده و مدت زمان جاری شدن این مخلوط به میزان 60 میلی لیتر از مخرن فوقانی به ظروف انتهایی دستگاه برای سنجش بکار می روند. البته در نظر داشته باشید که این ارزیابی در یک دمای مشخص انجام می شود و هر استاندارد دمایی متفاومت دارد.

دستگاه نقطه اشتعال قیر در تجهیزات آزمایشگاه قیر و آسفالت :

خب این دستگاه نام بسیار جالب و بسیار واضحی دارد که می توان براحتی فهمید که کاربرد این دستگاه چیست؛ اما در نظر داشته باشید که کمی این آزمایش توسط این دستگاه متفاوت است. این دستگاه نه تنها جهت قیر کاربرد دارد ، بلکه سایر مواد های نفتی اعم از روغن ها نیز کاربرد دارد. در این دستگاه ظرفی با مقاداری مشخص تعبیه شده که در آن قیر مذاب شده را ریخته و به آن از زیر حرارت همرفتی یک نواخت مدهند. سپس پس از گذشت مدت زماین معین ، توسط یک شعله چرخان از بالای ظرف قیر نمونه آن را عبور می دهند. البته در هر دفعه گرمای و دمای ظرف را افزایش می دهند. سپس در اولین دمایی که با عبور شعله مربوطه قیر نیز شعله ور شد ، نقطه اشتعال قیر نامیده می شود. در نظر داشته باشید که شعله چرخان به صورت مسقیم با قیر برخورد نمیکند و با حرارتی که دارد و در نزدیکی آن رخ می دهد قیر نیز روشن می شود.

Leave A Comment