۱۴۰۰-۰۶-۱۰

لوازم آزمایشگاهی صنعت ساختمان

لوازم آزمایشگاهی صنعت ساختمان لوازم آزمایشگاهی صنعت ساختمان: بیشتر فعالیت های امروزی که در حوزه صنعت های بزرگ و حساس هستند. بایستی طبق استاندارد و الگو […]
۱۳۹۹-۰۸-۲۸

دستورالعمل فنی دستگاه اسپکتروفتومتر

کلیات کار اسپکتروفتومتر: اساس کار اسپکتروفتومتر، اندازه گیری شدت نور در طیفی از طول موج است که توسط منشور (greeting) ایجاد گردیده است. چگونگی کاربردی اسپکتروفتومتر: […]
۱۳۹۹-۰۸-۲۸

نحوه استفاده از اتوکلا

نحوه اتصال به برق شهری بعد از مطمئن شدن از برق شهر سیم دوشاخه دستگاه را به پریز وصل کنید. اتوکلاو با برق 220 ولت و […]
۱۳۹۹-۰۷-۲۴

ترازوی آزمایشگاهی

برای آغاز فرآیند انتخاب، دو نوع اصلی ترازوی آزمایشگاهی را در ذهن داشته باشید: ترازوهای تحلیلی ترازوی آزمایشگاهی تحلیلی نتیجه ی حداقل تا 4 رقم اعشار […]