ارتباط با ما

 

 

موبایل:  

0912-7399631 | 0912-3502341

 

فکس :  

89783574 – 021

 

 پست الکترونیک :  

info@ mehrayric.com | mehr.ayric@ gmail.com

 

 

 

فرم ارتباط با ما

 

تولیدکـننده ماشـین آلات و تجـھیزات تستھای مکـانیکی

صبا سنجش

مجموعه SCL تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی ،صنعتی و تحقیقاتی بابیش از 35 سال سابقه درامر پژوهش و تواید لوازم آزمایشگاههای پژوهشی و صنعتی و با بهره گیری از مدیران و کارکنان با تجربه و متخصص در امر تولید و تحقیق تجهیزات آزمایشگاهای پیشرفته...

دفتر مرکزی

تلفن : 7399631-0912  |  3502341-0921

فکس: 89782671 – 021

پست الکترونیک:

mehr.ayric@ gmail.com
info@ mehrayric.com

 

 + اطلاعات بیشتر

جستجو